Kalkulator umożliwia ocenę, czy urządzenie ciśnieniowe podlega pod Dozór Techniczny oraz jakie są wymagane procedury oceny zgodności. Został przygotowany w oparciu o poniższe akty prawne:

i nie dotyczy urządzeń nie objętych tymi aktami.


W przypadku zbiorników lub rurociągów, w których mogą wystąpić różne media, należy przeprowadzić procedurę klasyfikacji dla każdego medium oddzielnie, a następnie zaklasyfikować urządzenie do najwyżej kategorii. W ten sam sposób należy postępować, jeśli w zbiorniku obecne jest kilka różnych przestrzeni.


Uwaga! Kalkulator obejmuje jedynie wybrane fragmenty Dyrektywy 2014/68/UE i rozporządzeń oraz spełnia jedynie rolę informacyjną. Mimo dołożenia wszelkich starań w procesie tworzenia kalkulatora, nie gwarantujemy poprawności wyników oraz nie ponosimy odpowiedzialności za użycie tego narzędzia.


Aby zacząć, wybierz odpowiednią zakładkę w zależności od typu urządzenia:

Zbiorniki Ciśnieniowe

Rurociągi

Osprzęt Ciśnieniowy

Urządzenia Zabezpieczające